Ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes

We maken het voor klanten mogelijk om energiekeuzes te maken die goed zijn voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Het zou voor klanten aantrekkelijk moeten zijn om energie te gebruiken als er veel aanbod is, energie terug te leveren als de vraag naar energie hoog is en het energienet zo min mogelijk te belasten als er te veel drukte op ontstaat. We zorgen voor de verbinding tussen vraag en aanbod en denken mee welke keuzes maatschappelijk gezien het beste zijn op weg naar het nieuwe energiesysteem. Daarbij valt te denken aan flexibel omgaan met vraag en aanbod van energie, mogelijkheden voor slim laden van auto’s, technische innovatie en waterstofpilots. De lokale duurzame energievoorziening moet integraal ontworpen worden, Vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid voor het transport van elektriciteit en gas en onze kennis en kunde daarover, kunnen wij hier een grote bijdrage aan leveren. Hiervoor werken we samen met andere partijen, binnen en buiten de energiesector. 

Voortgang energietransitie in ons verzorgingsgebied

Opgesteld vermogen zonne-energie

2.222 MW
1.501 MW in 2018

Opgesteld vermogen windenergie

1.321 MW
1.246 MW in 2018

Ingevoede hoeveelheid groen gas

41,4 miljoen m3
33,0 miljoen m3 in 2018

Aantal publieke laadpalen

6.066
4.354 in 2018

Stijging van het aantal klanten met duurzame opwek

In een toenemend tempo sluiten we laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op het elektriciteitsnet. Ook producenten van groen gas kloppen steeds vaker bij ons aan voor aansluitingen om hun duurzame gas te kunnen invoeden op het aardgasnet. Ook in 2019 zagen we een toename van het aantal geregistreerde aansluitingen met een actieve terugleverinstallatie in ons verzorgingsgebied, van 271.000 naar circa 381.000 (+37%).