Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2018

7

  

Mutaties 2018

 

Dotaties

7

Onttrekkingen

-4

Totaal

3

  

Boekwaarde per 31 december 2018

10

  

Mutaties 2019

 

Dotaties

17

Onttrekkingen

-4

Totaal

13

  

Boekwaarde per 31 december 2019

23

De overige voorzieningen ultimo 2019 bedragen € 23 miljoen (2018: € 10 miljoen) en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten (€ 8 miljoen) inzake openbare verlichting en verkeersregelinstallaties van Alliander AG. In de berekening is rekening gehouden met de onvermijdelijke kosten, de Alliander yieldcurve als disconteringsvoet en eventuele afkoopwaarden.