Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2019

2018

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.132

1.154

Transport- en aansluitdienst gas

421

425

Meetdiensten

178

156

Overige omzet

199

185

   

Totaal

1.930

1.920

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 10 miljoen naar € 1.930 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de groei van het aantal aansluitingen voor elektriciteit (€ 11 miljoen) en hogere tarieven voor de meetdienst (€ 20 miljoen) waar tegenover lagere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas en elektriciteit staan (€ 20 miljoen).