Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Gebruiksrecht vaste activa

Overig

Totaal

2019

     

Afschrijvingen

7

257

21

114

399

Desinvesteringen

7

18

-

19

44

Bijzondere waardevermindering

4

2

-

2

6

      

Totaal 2019

18

277

21

135

449

      

2018

     

Afschrijvingen

11

251

-

113

375

Desinvesteringen

3

14

-

17

34

      

Totaal 2018

14

265

-

130

409

Als gevolg van implementatie van IFRS 16 heeft ten opzichte van 2018 een verschuiving plaatsgevonden van overige bedrijfskosten naar afschrijvingen voor een bedrag van circa € 20 miljoen.