Noot 27 Financiële baten

€ miljoen

2019

2018

Overige financiële baten

12

11

Valuta-omrekeningsverschillen

5

9

   

Totaal

17

20

De overige financiële baten hebben voornamelijk betrekking op de aan cross border leasecontracten gerelateerde beleggingen in obligaties [noot 6].

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro voor de aan cross border leaseverplichtingen gerelateerde beleggingen in obligaties [noot 6] en de uitgegeven Euro Commercial Paper in US dollar.