Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2019

2018

Leningen van derden

-50

-47

Valuta-omrekeningsverschillen

-5

-8

Overige financiële lasten

-14

-11

   

Totaal

-69

-66

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de financiële leaseverplichting [noot 19] en de afdekking van de uitgegeven Euro Commercial Paper in US dollar.

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de leaseverplichtingen [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor kredietfaciliteiten verantwoord.