Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Doelstelling 2019

 

Resultaat 2019

 

Doelstelling 2020

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Klantgemak

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 50% (consumenten) en 40% (zakelijke markt).

 

Consument: 55%Zakelijk: 33%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 53% (consumenten) en 32% (zakelijke markt)1.

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

Realisatie werkpakketCybersecurityVeranderkrachtToekomst­bestendigheid IT-landschapLange­termijn­oriëntatie van wet- en regelgeving

Uitvalduur elektriciteit

Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 22 minuten.

 

21,9 2

 

Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling is maximaal 23 minuten1.

 

De doelstelling is een hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

Herhaalstoringen

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 17.

 

17

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen is maximaal 17.

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

Aanbieden slimme meters

585.000

 

624.000

 

Op 375.000 adressen bieden we een slimme meter aan.

 

In 2020 is bij iedereen een slimme meter aangeboden.

 

Een kredietwaardige onderneming met solide rendement

Doelstelling 2019

 

Resultaat 2019

 

Doelstelling 2020

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Behoud solide rating

Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

Het is onze doelstelling om een kredietwaardige onderneming te blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

Lange­termijn­oriëntatie van wet- en regelgevingFinancierbaarheidVeranderkracht

FFO/Nettoschuld

Doelstelling: >20%

 

29,0%

 

FFO/nettoschuld Doelstelling: > 20%

  

Rentedekking

Doelstelling: > 3,5

 

13,3

 

Rentedekking Doelstelling: > 3,5

  

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)

Doelstelling: < 60%

 

36,5%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) Doelstelling: < 60%

  

Solvabiliteit

Doelstelling: > 30%

 

55,6%

 

Solvabiliteit

Doelstelling: > 30%

  

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze bedrijfsvoering

Doelstelling 2019

 

Resultaat 2019

 

Doelstelling 2020

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering3

De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 271 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

 

264 kton

 

De CO2-uitstoot bedraagt maximaal 207 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

 

We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.

 

Lange­termijn­oriëntatie van wet- en regelgevingToekomst­bestendigheid IT-landschapVeranderkracht

Circulair ingekocht4

25% van al onze primaire assets is circulair ingekocht.

 

30% 5

 

40% van al onze primaire assets is circulair ingekocht.

 

In 2025 kopen we 60% van onze primaire assets circulair in.

 

Een veilig netwerk en veilige data- en werkomgeving

Doelstelling 2019

 

Resultaat 2019

 

Doelstelling 2020

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

LTIF (lost time injury frequency)

 

LTIF 2,1

 

Geen6

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

VeiligheidPrivacy energiedataCybersecurity

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Doelstelling 2019

 

Resultaat 2019

 

Doelstelling 2020

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Score medewerkers-onderzoek (op een schaal van 100)

Een score van 71 in het medewerkersonderzoek van Great Place to Work.

 

70
(2018)7

 

In 2020 streven wij naar een score van 71.

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Veranderkracht

Verzuim medewerkers

Verzuimpercentage is gelijk aan of lager dan 4,3%.

 

4,2%

 

Verzuimpercentage is gelijk aan of lager dan 4,3%.

 

Het verzuimpercentage is maximaal 4,3% in de komende jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities

Minimaal 29,3% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

 

26,9%

 

Minimaal 30% van alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

100 leer-/werkplekken aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 58 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet8.

 

1019

 

108 leer/werkplekken aanbieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 83 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

In het online jaarverslag is een toelichting opgenomen met de definities van de doelstellingen en prestaties.

  • 1 Als gevolg van herprioritering van het werk, met focus op investeringen in het net en het oplossen van transportbeperkingen, zullen de NES en de SVBM niet verbeteren.
  • 2 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In de gereguleerde rapportage worden de storingen in het Hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is wel meegenomen.
  • 3 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2019 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
  • 4 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 5 Vanaf 2019 wordt zowel de doelstelling als de score afgerond op hele getallen.
  • 6 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
  • 7 In 2019 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De focus lag op de strategiemeting en het bespreken van deze uitkomsten met alle medewerkers. Zie ook verderop in dit verslag. Om deze reden in het cijfer van eind 2018 opgenomen. Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn en start in 2020 opnieuw een medewerkersonderzoek op. 
  • 8 Vanaf 2019 volgt Alliander de Participatiewet.
  • 9 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 64 participatiewetbanen en 37 met een werkervaringsplek. 
  • 10 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen op de risico's.