Het profiel van Alliander

Alliander werkt aan een toekomstbestendig energienet. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Met onze kennis en kunde helpen we Nederland de juiste keuzes te maken in de energietransitie.

Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.300 medewerkers (6.800 fte), inclusief inhuur. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Met onze partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. De aandelen worden gehouden door provincies en gemeenten.

Onze rol in de energieketen

We hebben de wettelijke taak het gas- en elektriciteitsnet te beheren en te ontwikkelen. Ook faciliteren we actief markten met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. We bouwen en onderhouden de infrastructuur en managen de energiestromen. We maken inzichtelijk wie, wanneer, waar en in welke hoeveelheid energie produceert of verbruikt. We staan 24/7 klaar om storingen te verhelpen, want zonder energie staat alles stil.

Als onafhankelijke partij geven wij klanten inzichten die hen helpen bij de ontwikkeling van hun energievoorziening. Wij laten de mogelijkheden van het energienet zien en zijn duidelijk over de maatschappelijke kosten die verschillende keuzes met zich meebrengen. We bedenken en realiseren innovatieve oplossingen die het energienet klaarmaken voor de toekomst. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die wij maken. Zo werken we samen aan het best passende energienet voor iedereen.

Hoe we georganiseerd zijn

Liander

Liander beheert en ontwikkelt het energienet in zijn verzorgingsgebied. De netbeheerder heeft de maatschappelijke taak miljoenen consumenten en bedrijven dagelijks van gas en elektriciteit te voorzien. De vraag naar en grootschalige teruglevering van elektriciteit neemt toe. Liander verzwaart het elektriciteitsnet en past innovatieve oplossingen toe om dit mogelijk te maken.

Qirion

Qirion is expert in energienetten en hét kenniscentrum voor complexe energievraagstukken. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten en pakt zo een unieke dienstverlenende rol. Qirion concentreert zich op het hoogspanningsdomein en ondersteunt steeds vaker bij het ontwikkelen van nieuwe netten.

Kenter

Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Kenter plaatst onder meer meters, levert meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is ook verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie en het beheer van middenspanningsinstallaties in het vrije domein. 

Firan

Firan zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten en netwerken voor biogas. Dit doet zij door grondeigenaren, overheden, aanbieders en verbruikers met elkaar te verbinden en hen te helpen om hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Alliander Telecom en Utility Connect (in samenwerking met Stedin)

Alliander Telecom levert betrouwbare telecommunicatie voor de besturing en beveiliging van kritische infrastructuren (waaronder elektriciteits- en gasnetten). Telecommunicatie is van cruciaal belang, bijvoorbeeld voor het beveiligen, besturen en uitlezen van data van kritische netwerkelementen en communicatie met bedrijfsvoeringscentra. Utility Connect (in samenwerking met Stedin) biedt een draadloos datacommunicatienetwerk met optimale dekking en capaciteit voor de slimme meter en voor toepassingen van distributieautomatisering.

Alliander AG, Duitsland

Alliander AG is op kleine schaal in Duitsland actief. Alliander AG beheert elektriciteits- en gasnetten, openbare verlichting en verkeerslichten in onder meer Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Hessen. 450connect, dat een draadloos telecommunicatienetwerk exploiteert voor het bedienen van vitale infrastructuur, is een dochterbedrijf van Alliander AG.

Overige activiteiten

Meer over onze overige activiteiten is te lezen op www.alliander.com. Een compleet overzicht van onze deelnemingen is opgenomen in de paragraaf Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen in de jaarrekening.

Feiten en cijfers over ons netwerk

2019 in cijfers

Aantal klant-aansluitingen

5,8 mln
5,7 mln in 2018

Aantal eigen medewerkers in FTE

5.703
5.669 in 2018

Uitvalduur elektriciteit

21,9 minuten
30,6 minuten in 2018

CO2-uitstoot

264 kton
288 kton in 2018

Netto-omzet

1,9 € mld
1,9 € mld in 2018

Investeringen in materiële vaste activa

834 € mln
731 € mln in 2018

Balanstotaal

8,8 € mld
8,3 € mld in 2018

Resultaat

253 € mln
334 € mln in 2018

Ons werkgebied

Elektriciteit en gas

Elektriciteit

Omvang netwerk (kilometer)

91.000 km
91.000 km in 2018
42.000 km
42.000 km in 2018