Onze strategie

De belangrijkste ontwikkeling is de verduurzaming van de energievoorziening. De snelheid daarvan neemt alleen maar toe. Onze stakeholders verwachten dat we hier met onze strategie een substantiële bijdrage aan leveren. Om de effecten van de energietransitie op te vangen werkt Alliander vanuit vier strategische pijlers.

1. We helpen klanten bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf én voor het totale energiesysteem

We willen het voor klanten aantrekkelijk maken om energie te gebruiken als er veel van beschikbaar is, energie terug te leveren als er weinig van is en het energienet zo min mogelijk te belasten als er te veel drukte op ontstaat. We rollen hiervoor bijvoorbeeld de slimme meter uit en werken aan andere tarieven voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Zo kunnen we ons bestaande net beter uitnutten.

2. Investeren in nieuwe open netten

Er ontstaan nieuwe energienetten die niet voor iedereen onder gelijke condities toegankelijk zijn. Wij realiseren bij voorkeur nieuwe open netten, zoals open warmtenetten. Zodat in elke lokale situatie gekozen kan worden voor het beste alternatief, vanuit het oogpunt van duurzaamheid en (beperking van) maatschappelijke kosten.

3. Digitalisering

Nieuwe technologie, zowel hardware als software, geeft ongekende mogelijkheden om onze netten te beheren, storingen te voorkomen of sneller op te sporen. En om veel gerichter te investeren in de netten op basis van de echte conditie van onze netten en niet op basis van standaardregels. 

4. Excellent netbeheer als basis

De basis van ons bestaan is zorgen dat onze energienetten tot de betrouwbaarste van de wereld blijven behoren. Daarbij staat veiligheid op de allereerste plaats. Gevolgd door een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid. De leveringsbetrouwbaarheid van onze netten is 99,99%. Bovendien werken we aan een zo groot mogelijk klantgemak.