SWOT

Alliander speelt een centrale rol in de energievoorziening en is daarnaast een aantrekkelijke werkgever die vakmanschap hoog in het vaandel heeft. Samenwerking op lokaal en regionaal niveau is essentieel om de uitdagingen van onze organisatie aan te gaan. In 2019 hebben we net als in 2018 onze relatie met gemeenten in ons verzorgingsgebied verder geïntensiveerd. Alliander adviseert daarnaast in de regio over mogelijkheden voor duurzame opwek (Regionale Energiestrategieën). Bij de uitvoering van onze strategie lopen we tegen een aantal uitdagingen aan binnen onze organisatie. Denk daarbij aan het tekort aan technische arbeidscapaciteit. Hiervoor zijn we bezig met een uitgebreide wervingscampagne en zoeken we de samenwerking met partners in de sector en met onderwijsinstellingen. We zien verder dat we niet snel genoeg kunnen acteren bij bijvoorbeeld klantvragen. De beperkte capaciteit van het net in combinatie met een hausse aan aanvragen doen een beroep op de veranderkracht van de organisatie. We moeten in een hoger tempo veel meer werk kunnen verzetten en sneller oplossingen bedenken en implementeren. Slimme technologie en innovaties kunnen ons daarbij helpen.
We zien tenslotte ook de nodige bedreigingen, zoals cybercriminaliteit en privacy energiedata, veranderende regelgeving en de lange termijn financierbaarheid. Deze bedreigingen en hoe wij hierop anticiperen, staan uitgebreid beschreven in de risico-informatie.