Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2019

2018

2017

2016

2015

Resultaat

     

Netto-omzet

1.930

1.920

1.697

1.584

1.540

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.970

2.068

1.840

1.723

1.680

Totaal bedrijfskosten

-1.591

-1.572

-1.535

-1.516

-1.341

Bedrijfsresultaat

379

496

305

207

339

Resultaat na belastingen

253

334

203

282

235

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-91

-117

-87

-145

-211

Materiële vaste activa

7.476

7.072

6.793

6.529

5.899

Balanstotaal

8.791

8.345

8.069

7.735

7.726

Eigen vermogen

4.224

4.129

3.942

3.864

3.687

Totaal rentedragend vreemd vermogen

2.062

1.796

1.784

1.564

1.668

Totaal financiering

6.286

5.925

5.726

5.428

5.355

Investeringen in vaste activa

837

732

652

685

577

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

638

454

376

513

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-713

-496

-549

-232

-492

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

88

-103

148

-185

-99

Vrije kasstroom

-75

143

-95

144

21

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

86%

82%

87%

95%

72%

FFO/nettoschuldpositie

29,0%

32,2%

27,4%

26,6%

28,1%

Rentedekking

13,3

12,9

10,2

8,3

7,6

Solvabiliteit

55,6%

57,3%

56,7%

58,5%

55,7%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Uit te keren dividend

114

150

92

104

85

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.207

3.169

3.135

3.109

3.100

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

42

40

36

37

31

Gelegde kabel (km)

1.115

899

834

859

918

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.543

2.533

2.520

2.510

2.671

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

16

20

20

21

19

Gelegde leiding (km)

66

141

132

151

159

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

28.548

29.858

29.960

29.990

29.882

Gas (miljoen m3)

5.860

6.090

6.228

6.367

6.012

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

4.038

3.958

4.805

7.468

9.465

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

851

968

903

973

956

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

21,9

30,6

20,9

23,3

21,9

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.686

5.712

5.719

5.621

5.572