Personalia RvC

A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink (1950), voorzitter

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 1 juli 2016

 • Einde lopende termijn: 2024 (niet herbenoembaar)

 • Commissie: lid Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

 • Achtergrond: Annemarie Jorritsma is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok I was zij minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Annemarie Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.

 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland[1], voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), lid Raad van Commissarissen HG International[1], lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

 F. (Frits) Eulderink (1961)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 26 september 2019

 • Einde lopende termijn: 2023 (herbenoembaar)

 • Commissie: lid Auditcommissie

 • Achtergrond: de heer Eulderink is COO en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak. Eerder heeft hij diverse technische en managementposities bekleed bij Shell waaronder Vice President Unconventional Oil in Houston (Verenigde Staten)

 • Relevante nevenfuncties: bestuurslid SmartPort Rotterdam, lid Raad van Advies onderzoeksinstituut Sterrewacht Leiden, lid van de International Review Board Nederlandse Onderzoeksschool voor de Astronomie

T. (Thessa) Menssen (1967)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 26 september 2019

 • Einde lopende termijn: 2023 (herbenoembaar)

 • Commissie: lid Auditcommissie

 • Achtergrond: mevrouw Menssen was CFO en lid van de Raad van Bestuur van BAM Groep en eerder was zij CFO en COO van het Rotterdams Havenbedrijf

 • Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen PostNL[1], lid Raad van Commissarissen van FMO[1], lid Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het Jaar, lid Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum, lid Raad van Toezicht Kröller Müller Museum

B. (Bert) Roetert (1956)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 19 februari 2015

 • Einde lopende termijn: 2023 (niet herbenoembaar)

 • Commissie: voorzitter Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

 • Achtergrond: Bert Roetert is directeur/eigenaar van Advies, Bestuur en Toezicht (AB&T). Eerder was hij CEO van Schuitema/C1000 en directievoorzitter van Friesland Foods West Europa.

 • Relevante nevenfuncties: bestuursvoorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), bestuursvoorzitter Foodvalley NL (tot 1 april 2020), voorzitter Raad van Commissarissen Zeeman Groep[1], lid Raad van Commissarissen Jan Linders Supermarkten[1], lid Raad van Commissarissen Royal Smilde[1], lid Raad van Commissarissen Noviflora Beheer, voorzitter Afvalfonds Verpakkingen

Afgetreden in 2020

G.L.M. (Govert) Hamers (1952)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 7 april 2016

 • Commissie: lid Auditcommissie

 • Achtergrond: Govert Hamers was van 2013 tot medio 2017 CEO van Vanderlande Industries Holding en eerder was hij CEO van internationale scheepsbouwer IHC Merwede (thans Royal IC)

 • Relevante nevenfuncties: Member Advisory Committee AOG (Airborne oil&gas) (and shareholder), voorzitter STAK EXA -holding (BAS groep), non-executive board member Averys (Belgium Company registered in France, owned by Blackstone), lid commissie van certificaathouders Royal IHC (and Shareholder), member Advisory Committee Capvis (Swiss Private Equity firm) 

A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer (1959)

 • Nationaliteit: Nederlandse

 • Eerste benoeming: 30 juni 2009

 • Commissie: voorzitter Auditcommissie

 • Achtergrond: Ada van der Veer is directeur/eigenaar Stranergy, Boardroom consultancy. Eerder was zij CEO van Currence Holding, CEO van Divisie KPN Business Solutions, lid van de Hoofddirectie van Achmea Bank Holding en voorzitter van de directie van Staalbankiers. 

 • Daarnaast was zij de afgelopen 5 jaar Voorzitter van de Nederlandse Monitoring Commissie Accountancy.

 • Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland Holding[1],
  lid Raad van Commissarissen DeGiro[1], lid Raad van Toezicht Data Privacy Stichting, adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Nedap, bestuurslid Stichting Administratiekantoor Fugro, voorzitter Monitoring Commissie Accountancy (tot 1 maart 2020)

 • 1 Toezichthoudende functie bij zogenaamde grote rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:142a BW