Het werk gedaan krijgen

De arbeidsmarkt voor technici en IT’ers is nauwelijks veranderd. Het aantal vacatures is stabiel en het aanbod van kandidaten is gelijk of zelfs iets afgenomen. Om het werk gedaan te krijgen, zetten we niet alleen in op het aantrekken van nieuwe monteurs, maar zijn we ook bezig om de interne organisatie slagvaardiger en wendbaarder te maken. Deels door aanpassingen in de organisatie, maar ook door ontwikkelingen op het gebied van cultuur en leiderschap. De aanpak richt zich op het zijn van een presterende en lerende organisatie waarin teams centraal staan om het werk elke dag een stukje beter te doen. Kortcyclisch bijsturen, prestaties expliciteren en van elkaar leren verankeren we in het dagelijks werk. Daarbij hoort het helder neerzetten van de strategie en de teams in staat stellen hun bijdrage aan deze strategie te realiseren. 

Alliander Technische Bedrijfsschool

De Alliander Technische Bedrijfsschool heeft de in 2019 ingezette reorganisatie in 2020 verder uitgerold. Door de basis op orde te brengen en de Bedrijfsschool regionaal beter te verankeren (in Duiven, Haarlem en Leeuwarden) hebben we de effectiviteit van de Technische Bedrijfsschool verder vergroot. Onderdeel hiervan is de aanstelling van opleidingsadviseurs. In 2020 hebben we ruim 1.600 opleidingen verzorgd in de Alliander Technische Bedrijfsschool.

Jongerenprogramma

Afgelopen jaar startte een traject om vmbo-schoolverlaters te interesseren en te laten kiezen voor de techniek van Liander. Initiatieven op locatie, zoals gastlessen op het vmbo en het bijwonen van events zoals WorldSkills, vonden door corona beperkt plaats. In 2021 vindt de eerste pilot plaats om minderjarige vmbo-schoolverlaters in dienst te nemen met een uitgebreide opleiding tot monteur. Deze vindt eerst in het westen van het land plaats, maar kan later uitgebreid worden naar andere delen van ons verzorgingsgebied.

Hoogspanning

Het opleidingscurriculum voor midden- en hoogspanning is in nauwe samenwerking met Qirion opnieuw ontworpen. Nieuw onderdeel is de ontwikkeling van het afgeschakelde onderstation Anklaar tot opleidingslocatie.

Waterstof

Samen met het waterstof-innovatieteam ontwikkelt de Technische Bedrijfsschool een specifieke opleiding zodat monteurs gekwalificeerd kunnen werken in waterstofpilots.

Externe samenwerking

De Technische Bedrijfsschool is betrokken bij de plannen van Sterk Technisch Onderwijs en het O&O fonds om samen met onderwijsinstellingen en de branche het techniekonderwijs verder te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van virtual reality in het techniekonderwijs.