Onze energienetwerken behoren met 99,99% beschikbaarheid tot de betrouwbaarste ter wereld. Ook in 2020 was de leveringsbetrouwbaarheid van het net onveranderd hoog. Door de nodige uitbreidingen en slimme oplossingen hebben we het tekort aan transportcapaciteit deels weg kunnen nemen. Desondanks is het aantal transportbeperkingen helaas fors opgelopen. De komende jaren is er door de energietransitie nog heel veel werk te verzetten.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van leveringsbetrouwbaarheid en klantgemak. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG.

Gerelateerde materiële thema's

A) Leveringsbetrouwbaarheid
D) Samenwerken aan innovatieve oplossingen
E) Datagedreven netbeheer
G) Tevreden klanten
I) Verandervermogen van de organisatie
J) Toekomstbestendig netwerk
O) Toegang tot betaalbare energie
 

Bijdrage aan SDG's
Gerelateerde stakeholdergroepen

Klanten, Aandeelhouders en investeerders

Doelen en resultaten leveringsbetrouwbaarheid

Klantgemak consumenten

54% resultaat 2020
≥ 53% doelstelling 2020

55% in 2019.

Klantgemak zakelijk

35% resultaat 2020
≥ 32% doelstelling 2020

33% in 2019. 

Uitvalduur elektriciteit1

23,2 resultaat 2020
in minuten
≤ 23,0 doelstelling 2020
in minuten

21,9 minuten in 2019

Realisatie aanbiedplanning
slimme meter

403.000 resultaat
2020
≥ 375.000 doelstelling 2020

624.000 in 2019

Kabelnummers met > 5 storingen

17 resultaat 2020
≤ 17 doelstelling 2020

17 in 2019

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.