Privacy

Privacy is een grondrecht, een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Privacy gaat erover dat personen regie houden over hun gegevens. De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat organisaties zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Alliander verwerkt persoonsgegevens, onder andere van klanten en medewerkers. Onder meer door de coronacrisis leidden thuiswerken en videobellen in 2020 tot meer digitale uitwisseling van persoonsgegevens. Alliander heeft platformen voor kantoorautomatisering geselecteerd die voldoen aan de door Alliander gestelde vereisten. Hiermee beschermen we de privacy van onze medewerkers, ons netwerk en onze klanten.

Omgaan met energiedata

Samen met de andere netbeheerders werken we aan vernieuwing van de gedragscode voor het omgaan met energiedata uit de slimme meters. Daarnaast werken we gezamenlijk aan het verantwoord gebruik van energiedata van klanten.

Datalekken

In 2020 hebben we 29 geïdentificeerde datalekken onderzocht. In zes gevallen heeft het onderzoek vastgesteld dat het Autoriteit Persoonsgegevens (AP-)meldingsplichtige datalekken betrof conform de definitie van de AVG/UAVG. In alle aan de AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.