Veilige infrastructuur

Klanten rekenen op een veilige infrastructuur en gaan ervan uit dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen. In 2020 hebben zich gelukkig geen grote incidenten voorgedaan. De veiligheid van onze netwerken voor alle betrokkenen heeft dan ook prioriteit. We investeren op basis van informatie over de conditie van ons netwerk continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur.

Vervangingsprogramma grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen

Op 27 januari 2019 vond in Den Haag in het gasnetwerk van Stedin een gasexplosie plaats. We hebben, naar aanleiding van een advies van Staatstoezicht op de Mijnen, in overleg met partners de einddatum van het saneringsplan van grijs gietijzeren en asbestcement leidingen in 2019 met acht jaar verkort tot 2032.
Door de versnelling van het vervangingsprogramma hebben we 10% van de grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen in 2020 vervangen. Eind 2020 lag er in ons verzorgingsgebied nog 1.169 kilometer leiding van grijs gietijzer en 200 kilometer van asbestcement. Tot 2032 zullen we de resterende leidingen periodiek extra inspecteren om de veiligheid te garanderen.
Naast deze vervangingen speuren we ook dagelijks met zeer gevoelige apparatuur naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s, en vervangen leidingen indien nodig met hoge prioriteit.

Asbest in fitterskit

Fitterskit is in het verleden gebruikt voor het afdichten van metalen schroefdraad-verbindingen. Eind 2019 hebben we ontdekt dat in het verleden, mogelijk tot 1978, aan de fitterskit asbest is toegevoegd. De aanwezigheid van deze asbest is ongevaarlijk, zolang er niet aan de verbinding gewerkt wordt. Uit asbest-emissiemetingen die we hebben uitgevoerd bij het werken aan de fitverbindingen, waarin de asbesthoudende fitterskit is gebruikt, blijkt echter dat te hoge asbest-emissies vrij kunnen komen. Om de veiligheid van onze monteurs te garanderen hebben we in 2020 met de sector gezocht naar een veilige manier om aan verbindingen met asbesthoudende fitterskit te werken. Met aangepaste werkinstructies zijn de werkzaamheden aan deze verbindingen inmiddels weer op veilige wijze hervat door onze monteurs.

Storingen oplossen en voorkomen

We werken volgens een gerichte aanpak als zich incidenten in het gas- of elektriciteitsnet voordoen. Daarnaast doen we er alles aan om onveilige situaties voor medewerkers en de omgeving te voorkomen. Zo werkten we in 2020 verder aan het vervangen en sluiten van onvoldoende of beperkt afgeschermde middenspanningsruimtes. Aangezien dit nog lange tijd gaat duren, gelden er tot die tijd extra maatregelen die het veilig werken in deze ruimtes bevorderen.