Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

€ miljoen

2020

2019

 

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Boekwaarde per 1 januari

1.723

14

1.737

1.667

15

1.682

       

Ontvangen

175

-

175

126

-

126

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-73

-1

-74

-70

-1

-71

Overig

-1

-

-1

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

1.824

13

1.837

1.723

14

1.737