Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2020

2019

Amortisatie subsidie

1

1

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten

21

12

Leasebaten uit operationele leases

24

27

   

Totaal

46

40

De overige baten zijn in het boekjaar 2020 uitgekomen op € 46 miljoen (2019: € 40 miljoen). De stijging van de overige baten is voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten voor schadevergoedingen.