Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Gebruiksrecht vaste activa

Overig

Totaal

2020

     

Afschrijvingen

6

272

21

135

434

Desinvesteringen

7

17

-

3

27

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

-

      

Totaal 2020

13

289

21

138

461

      

2019

     

Afschrijvingen

7

257

21

114

399

Desinvesteringen

7

18

-

19

44

Bijzondere waardevermindering

4

2

-

2

6

      

Totaal 2019

18

277

21

135

449