Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2020

2019

Leningen van derden

-40

-50

Valuta-omrekeningsverschillen

-16

-5

Overige financiële lasten

-13

-14

   

Totaal

-69

-69

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro voor de aan cross border leaseverplichtingen gerelateerde beleggingen in obligaties [noot 19].

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de leaseverplichtingen [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor kredietfaciliteiten verantwoord.