Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Doelstelling 2020

 

Resultaat 2020

 

Doelstelling 2021

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's7

Klantgemak:
de gemeten NES score is hoger dan 53% (consumenten) en 32% (zakelijke markt).

 

Consument: 54%Zakelijk: 35%

 

Klantgemak:
de gemeten NES score is hoger dan 53% (consumenten) en 37% (zakelijke markt).

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

Realisatie werkpakket


Cybersecurity


Veranderkracht


Toekomst-
bestendigheid IT-landschap


Lange termijn oriëntatie van wet- en regelgeving

Uitvalduur elektriciteit:
maximaal 23 minuten.

 

23,21

 

Uitvalduur elektriciteit:
maximaal 23 minuten.

 

Hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

Herhaalstoringen:
maximaal 17 unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen.

 

17

 

Herhaalstoringen:
maximaal 17 unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen.

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

Aanbieden slimme meters:
minimaal 375.000.

 

403.000

 

Aanbieden slimme meters:
In 2020 is de grootschalige aanbieding van slimme meters afgerond, waardoor deze KPI niet meer gevolgd wordt.

 

Geen.

 

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

Doelstelling 2020

 

Resultaat 2020

 

Doelstelling 2021

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's7

Kredietbeoordeling:
Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P AA-/A-1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling:
Handhaven solide A rating profiel.

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

Langetermijn-
oriëntatie van wet- en regelgeving


Financierbaarheid

FFO/nettoschuld:
minimaal 20%.

 

24,1%

 

FFO/nettoschuld:
minimaal 20%.

  

Rentedekking:
minimaal 3,5.

 

14,2

 

Rentedekking:
minimaal 3,5.

  

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):
maximaal 60%.

 

38,7%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):
maximaal 60%.

  

Solvabiliteit:
minimaal 30%.

 

53,1%

 

Solvabiliteit:
minimaal 30%.

  

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Doelstelling 2020

 

Resultaat 2020

 

Doelstelling 2021

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's7

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering:
maximaal 207 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

 

205 kton

 

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering:
maximaal 150 kton (volgens sectorbrede rekenmethodiek).

 

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.

 

Langetermijn-
oriëntatie van wet- en regelgeving


Toekomst-
bestendigheid IT-landschap


Veranderkracht

Circulair ingekocht: 
minimaal 40% van al onze primaire assets.2

 

44%3

 

Circulair ingekocht: 
minimaal 45% van al onze primaire assets.2

 

In 2025 kopen we 60% van onze primaire assets circulair in.

 

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Doelstelling 2020

 

Resultaat 2020

 

Doelstelling 2021

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's7

LTIF (lost time injury frequency): 
geen.4

 

1,8

 

LTIF (lost time injury frequency): 
geen.4

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

Veiligheid


Privacy energiedata


Cybersecurity

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Doelstelling 2020

 

Resultaat 2020

 

Doelstelling 2021

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's7

Medewerkersonderzoek:
minimaal een score van 71 (op een schaal van 100) in het Great Place to Work onderzoek.

 

Geen5

 

Medewerkersonderzoek: er wordt gewerkt aan een nieuwe methodiek. Zodra deze bekend is, wordt een nieuw target bepaald.

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Veranderkracht

Verzuim medewerkers:
maximaal 4,3%.

 

3,9%

 

Verzuim medewerkers:
maximaal 4,3%.

 

Verzuim medewerkers is maximaal 4,3% in de komende jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities:
minimaal 30% van alle leidinggevende posities.

 

29,0%

 

Vrouwen in leidinggevende posities:
minimaal 31% van alle leidinggevende posities.

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:
minimaal 108 leer-/werkplekken aanbieden. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 83 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

1086

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:
minimaal 107 leer-/werkplekken aanbieden. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 83 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

In het online jaarverslag is een toelichting opgenomen met de definities van de doelstellingen en prestaties.

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 3 Consistent met de methode van voorgaande jaren, waarbij wordt uitgegaan van de percentages gerecycled en recyclebaar van onze leveranciers, bedraagt het percentage 44%. Op basis van een herijkte methode omtrent de grondstofpaspoorten is het meest waarschijnlijke percentage voor Circulair 35%, deze methode kent echter voor bepaalde materialen een brede variantie, tussen de 10% tot 80% recyclebaar. Zie ook paragraaf: ‘Circulaire bedrijfsvoering'
  • 4 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
  • 5 In 2020 heeft er geen medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden vanwege de focus op de reorganisatie en de coronacrisis, die nieuw onderzoek bemoeilijkte. Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen in het hoofdstuk over onze medewerkers.
  • 6 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 78 participatiewetbanen en 30 met een werkervaringsplek. 
  • 7 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen op de risico's.