Onze strategie

Onze strategie bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers rusten op een stevig en toekomstbestendig fundament: een veilige, kostenbewuste, duurzame en inclusieve organisatie. Dat helpt ons om vandaag én in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan onze maatschappelijke missie

Excellent netbeheer als basis

De absolute basis van ons bestaan is zorgen dat onze energienetten tot de betrouwbaarste van de wereld blijven horen. Als we kijken naar de uitdagingen die op ons afkomen gaan we een aantal zaken anders doen: nog beter plannen wat er waar en wanneer in onze netten moet gebeuren, verder vooruit investeren in onze netten en meer realiseren in minder tijd. 

Klanten helpen bij het maken van keuzes

In het energiesysteem van 2030 spelen klanten een rol bij het beter uitnutten van bestaande netten. We willen klanten helpen bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf én voor het totale energiesysteem. Het komt er op neer dat we het voor klanten aantrekkelijk willen maken om energie te gebruiken als er veel van beschikbaar is, energie terug te leveren als er weinig van is waardoor het energienet zo min mogelijk belast wordt als er te veel drukte op ontstaat. Hiermee wordt de beschikbare netcapaciteit zo volledig mogelijk benut, kan piekbelasting zo veel mogelijk worden voorkomen en kunnen we het optimale toekomstige energiesysteem ontwerpen. We werken samen met marktpartijen, zoals energieleveranciers en programmaverantwoordelijken, om processen op het gebied van marktfacilitering toekomstbestendig te maken. Wij zorgen voor een juiste data-uitwisseling met onder andere leveranciers in de huidige energiemarkt.

Investeren in nieuwe open netten

In het toekomstige energiesysteem zullen we te maken hebben met een grote diversiteit aan energiebronnen en -dragers. We hebben de ambitie om eigenaar en beheerder van verschillende energie-infrastructuren in Nederland te zijn. Infrastructuren die net als bij elektriciteit en gas open zijn voor iedereen. Daarbij zetten we in op warmtenetten en waterstof.

Digitaliseren

Digitalisering geeft ongekende mogelijkheden om onze netten te beheren, storingen te voorkomen of sneller op te sporen. En om veel gerichter te investeren in de netten, namelijk op basis van de echte conditie van onze netten. Daarom zetten we in op digitalisering zodat we betere planningen kunnen maken, processen kunnen versnellen, het werk voor monteurs makkelijker kunnen maken, klanten beter en sneller kunnen bedienen en de energiestromen in onze netten beter kunnen aansturen.