Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2020 en 2019

Voor het jaar 2020 zijn de attributiewaardes, net zoals in het jaar 2019, bepaald op basis van het aandeel van de toegevoegde waarde van Alliander in de Nederlandse energieketen. De 2019-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2020.

Tot nu toe waren de definities van getransporteerde energie en gedistribueerde energie gelijk. We transporteren over onze netten echter meer elektriciteit en gas dan dat we direct distribueren aan onze klanten. Bijvoorbeeld door grensleveringen met andere netbeheerders, netverlies, etc.). Daarom worden getransporteerde en gedistribueerde volumes nu apart berekend. Omdat gedistribueerde energie een data input voor het impactmodel is, leidt deze definitie wijziging tot een trendbreuk in de waarde van gas en elektriciteit transport onder geproduceerd kapitaal en in de indicator klimaatverandering bij natuurlijk kapitaal. Daarmee kunnen de uitkomsten met voorgaande jaren niet direct met dit jaar vergeleken worden.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2020

2019

Betalingen aan leveranciers

-1.420

-1.218

Dividenden, aflossingen en rente

-300

-583

Betalingen aan werknemers

-646

-616

Belastingen

-200

-199

Verhoging van de kasreserves

145

13

Bijdragen van derden

174

124

Overige opbrengsten

45

40

Kosten voor klanten (zakelijk)

519

528

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

557

606

Kosten voor klanten (huishoudens)

1.416

1.332

Geproduceerd kapitaal

€ miljoen

2020

2019

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-1.505

-1.687

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten

2.234

2.502

Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn

15

11

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-1.097

-1.190

Bijdrage gastransport welzijn consumenten

2.158

2.342

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-332

-349

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

512

536

Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten

0,3

0,4

Intellectueel kapitaal

€ miljoen

2020

2019

Waarde van dataverzameling marktfacilitering

4

6

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2020

2019

Ecologische schade door afval

-0,2

-0,2

Ecologische schade door inkoop van materialen

-26

-16

Klimaatverandering door CO2-uitstoot

-261

-237

Sociaal kapitaal

€ miljoen

2020

2019

Waarde van reputatieverandering van Alliander

14

28

Menselijk kapitaal

€ miljoen

2020

2019

Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)

-1

-1

Welzijnseffecten van het hebben van werk

-

93