SWOT

Alliander speelt een centrale rol in de energievoorziening en is daarnaast een aantrekkelijke werkgever die vakmanschap hoog in het vaandel heeft. Samenwerking op lokaal en regionaal niveau is essentieel om de uitdagingen van onze organisatie aan te gaan. Voorbeeld van zo’n samenwerking in 2020 zijn de Regionale Energiestrategieën (RES’en). In de RES’en werken overheden met Alliander, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal gedragen keuzes uit. Afgelopen jaar zijn de eerste concept versies van de RES’en opgeleverd.

Bij de uitvoering van onze strategie lopen we tegen een aantal uitdagingen aan binnen onze organisatie. Denk daarbij aan het tekort aan technische arbeidscapaciteit. Hiervoor zijn we bezig met een uitgebreide wervingscampagne en zoeken we de samenwerking met partners in de sector en met onderwijsinstellingen. We zien verder dat we niet snel genoeg kunnen acteren bij bijvoorbeeld klantvragen. Om wendbaarheid en slagvaardigheid te organiseren, hebben we het afgelopen jaar plannen voor een nieuwe, plattere organisatie-inrichting uitgewerkt waarin we sneller beslissingen kunnen nemen. In de nieuwe organisatie die sinds 1 januari 2021 van kracht is, kunnen we in een hoger tempo meer werk verzetten en sneller vernieuwende oplossingen bedenken en implementeren. Daarnaast helpt de wijze waarop we ons organiseren, om gerichter te sturen op onze strategie en zorgen generieke werkwijzen voor sneller en effectiever werken.

We zien tenslotte ook de nodige bedreigingen, zoals cybercriminaliteit en privacy energiedata, veranderende regelgeving en de lange termijn financierbaarheid. Deze bedreigingen en hoe wij hierop anticiperen, staan uitgebreid beschreven in de risico-informatie.  

  • 1 We verwachten dat de wendbaarheid van de organisatie door de 1Alliander organisatie verandering op termijn geen zwakte meer zal zijn.