Bij Alliander werken inclusief inhuur circa 7.300 medewerkers (7.200 fte), die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Zij zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse uitvoering van onze taken.

Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en wil een topwerkgever zijn en blijven: een inclusieve plek waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze werken, mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen, trots zijn op wat ze doen en met plezier en in een goede sfeer samenwerken met collega’s, klanten, leveranciers en partners aan de energievoorziening van het duurzame morgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van werving en de samenstelling van onze organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een thema dat stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG:

Materiële thema's

SDG’s

Stakeholdergroepen

K) Aantrekken van talent
M) Verandervermogen van de organisatie

   

Medewerkers

Doelen en resultaten medewerkers

Verzuim medewerkers

4,6% resultaat 2021
≤ 4,3% doelstelling 2021

3,9% in 2020

Score medewerkersonderzoek - engagement

81% resultaat 2021
 

Vrouwen in leidinggevende posities

28,1% resultaat 2021
≥ 31,0% doelstelling 2021

29% in 2020

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

771 resultaat 2021
≥ 107 doelstelling 2021

108 in 2020

  • 1 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 77 participatiewetbanen en betreft 62 fte