Het werk gedaan krijgen

Voor de energietransitie zijn in Nederland tienduizenden technische vakmensen extra nodig. Met een groeiende economie neemt de krapte op de arbeidsmarkt zeer snel toe. Er is een groot tekort aan technici en IT’ers. Het is en blijft een uitdaging voor de bouwsector, installatiebranche en netbeheerders om deze vacatures in te vullen. Afgelopen jaar hebben we 469 technici verwelkomd. Om het werk gedaan te krijgen, zetten we niet alleen in op het aantrekken van nieuwe technici en IT'ers, maar maken we ook de interne organisatie slagvaardiger en wendbaarder. Deels door aanpassingen in de organisatie, maar ook door ontwikkelingen op het gebied van opleiding, cultuur en leiderschap. 

Alliander Technische Bedrijfsschool

In 2021 hebben we 528 opleidingen verzorgd in de Alliander Technische Bedrijfsschool. In deze vakschool leiden we nieuwe technici op. Opleidingen vinden hier plaats onder veilige spanning en is vergelijkbaar met de praktijk. In 2021 zijn we gestart met de ombouw van elektriciteitsverdeelstation Anklaar tot een praktijklocatie voor technici in opleiding die gaan werken in de hoogspanning. Verder zetten we innovatieve leervormen in, zoals de HoloLens waarbij iemand die aan een installatie werkt, hologrammen van instructies op de installatie geprojecteerd krijgt.

Jongerenprogramma

In september 2021 zijn we voor het eerst gestart met het jongerenprogramma. Het gaat hierbij om 12 jongeren tussen de 16 en 18 jaar die direct na het vmbo-techniek bij ons instromen en in twee jaar tijd tot monteur worden opgeleid.  

Samenwerking HAN

In 2021 vervolgden we in samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) een opleiding voor studenten waarin zij een leer-/werktraject dat hen in twee jaar tijd opleidt voor een technische functie op hbo-niveau. Het programma biedt een combinatie van een praktische vakopleiding, een Associate Degree van de HAN en werk in de praktijk: studenten kunnen direct aan de slag bij de organisatieonderdelen van Alliander.

Externe samenwerking

De Technische Bedrijfsschool is betrokken bij de plannen van Sterk Technisch Onderwijs en het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds om samen met onderwijsinstellingen en de branche het techniekonderwijs verder te verbeteren. In 2021 is de samenwerking met andere netbeheerders en het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds verder verstevigd in samenwerkingsteams op het gebied van innovatieve leeroplossingen, arbeidsmarkt & scholing, technische opleidingen en veiligheidsopleidingen. De samenwerking heeft tot doel om de samenwerking te intensiveren, de krachten in tijden van schaarse technische arbeidskrachten te bundelen en daar waar het kan te versnellen op het gebied van arbeidsmarkt en scholing.

Arbeidsmarkt voor technisch talent

We zien het als onze taak het aanbod van technici de komende jaren te laten groeien. We bieden zij-instromers, jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om zich te laten scholen in ons werk. Samen met de andere netbeheerders en het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds hebben we in 2021 de handen ineen geslagen om vanuit een gezamenlijk programma genaamd ‘Power up the planet’ jongeren te inspireren voor een vak in techniek. Afgelopen jaar was Alliander landelijke partner van Girlsday 2021. Met een breed palet activiteiten zijn scholieren, vrouwelijke collega’s en de dochters van collega’s enthousiast gemaakt over het werken in de techniek.

Alliander Werft!

Al enkele jaren voeren we een intensieve wervingscampagne om de vacatures voor technici intern en extern onder de aandacht te brengen. In 2021 hebben we webinars en bedrijfsbezoeken georganiseerd om technici en IT’ers kennis te laten maken met de techniek. Medewerkers konden ook in 2021 zelf nieuwe technici en IT’ers aandragen via het interne aanbrengprogramma Alliander Werft! In totaal zijn in 2021 via het programma 140 potentiële kandidaten voorgesteld, van wie 23 een dienstverband aangeboden hebben gekregen.

Statushouders

In 2021 boden we voor het derde jaar op rij een speciaal opleidingstraject voor statushouders aan. In drie jaar tijd worden de nieuwe collega’s opgeleid en halen ze de benodigde papieren. Daarna zijn ze klaar om zelfstandig aan de slag te gaan in een technische functie en krijgen ze een baan bij Liander.

Branchebruggen

Om de ambities van het Klimaatakkoord te bewerkstelligen, komen er steeds meer (technische) vacatures. In samenwerking met Netbeheer Nederland, Energie Nederland en de werkgeversvereniging WENB bouwen we een brug met andere sectoren om zo veel mogelijk technische medewerkers naar de energiesector te leiden. Het programma Branchebruggen biedt de mogelijkheid om aan de energietransitie te werken en in te stromen bij één van de betrokken bedrijven. Meer informatie is te vinden op http://www.brugnaardeenergietechniek.nl