Excellent netbeheer

Leveringsbetrouwbaarheid van het elektriciteitsnet

Onze klanten hadden in 2021 gemiddeld 20,9 minuten geen elektriciteit (2020: 23,2 minuten). Dat is lager dan de doelstelling van 23 minuten. De grootste daling is gerealiseerd in het middenspanningsnet. Door het uitblijven van hittegolven en aanhoudend warm weer is het aantal storingen in het middenspanningsnet lager dan vorig jaar. Daarnaast was de jaarlijkse uitvalduur door hoogspanningsstoringen lager dan in 2020. In het laagspanningsnet zijn wel meer storingen opgetreden. Het aantal kabelnummers in het elektriciteitsnet met meer dan vijf storingen per jaar was 22. Dit is hoger dan de doelstelling en hoger dan vorig jaar (17).

Uitvalduur van het elektriciteitsnet en oorzaken

Uitvalduur elektriciteitsnet en oorzaken
  • * Het Nederlandse gemiddelde over 2021 is nog niet bekend.
Herhaalstoringen

Minder en kortere storingen 

Liander plaatst steeds meer sensoren in het elektriciteitsnet. Smart Cable Guard (SCG) is een sensorsysteem dat zwakke plekken in het ondergrondse elektriciteitsnet detecteert en lokaliseert, zo mogelijk nog voordat deze tot een storing leiden. In 2021 zijn hiermee 39 storingen voorkomen en 262 storingen verkort. Eind 2021 hadden we meer dan 2.100 operationele SCG’s in ons net.

Leveringsbetrouwbaarheid van het gasnet

Uitval van het gasnet komt relatief weinig voor. Fluctuaties in de uitvalduur van gas worden hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele verstoringen door derden, zoals graafwerkzaamheden, waarbij klanten langdurig gasloos zijn.

Uitvalduur van gasnet en oorzaken
  • * Het Nederlandse gemiddelde over 2021 is nog niet bekend.

Campagne graafschade

Graafschade is in ons land een grote veroorzaker van gas- en stroomstoringen. Storingsverbruiksminuten ontstaan voor 17% (gas) tot 21% (elektriciteit) door graafschade. Met de andere netbeheerders hebben we in april 2021 opnieuw de jaarlijkse campagne Veilig Graven gelanceerd. De campagne wijst consumenten, aannemers en hoveniers op de risico’s van graafschade bij tuinwerkzaamheden met een graafmachine, grondboor of schop. Tevens benadrukt de campagne gebruikers van graafmachines op de verplichting voor graafmeldingen (KLIC-melding) bij het Kadaster en geeft tips voor graven met een grondboor of schop.

Aanbieding slimme meter

De slimme meter geeft klanten inzicht in hun energieverbruik. In april 2021 hebben we de wettelijke opdracht afgerond om bij al onze kleinverbruikklanten een slimme meter aan te bieden. 87% van onze klanten is op ons aanbod ingegaan en beschikte op dat moment over een slimme meter. Inmiddels worden er dagelijks meer dan 7 miljoen verzoeken aangevraagd voor data uit de in totaal 5 miljoen geplaatste slimme meters. De helft is bedoeld voor energieleveranciers en dienstenaanbieders die de data gebruiken voor verbruiksoverzichten.
In 2022 werken we verder aan de uitbreiding en instandhouding van het aantal slimme meters. Dit doen we in nauwe samenwerking met het ministerie van EZK over de wettelijke randvoorwaarden en met onze partners in de uitvoeringsketen, zoals aannemers.

Toegang tot energie

Als netbeheerder staan we voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van energie voor iedereen. Tijdens het extreme winterweer in februari 2021 heeft Liander passende maatregelen genomen om toegang tot elektriciteit en warmte voor iedereen te borgen. Tijdens de vorstperiode zijn werkzaamheden onder de grond bijvoorbeeld uitgesteld tot na de vorstperiode. Ook zijn er tijdelijk geen huishoudens met betalingsproblemen afgesloten van gas en elektriciteit. Daarbij gaan we verder dan de wet voorschrijft. Die zegt dat we moeten stoppen met afsluiten als het in De Bilt twee etmalen aaneengesloten vriest. Wij kijken elke week vooruit en bepalen dan of het in een etmaal gemiddeld onder nul graden blijft. Daarnaast hebben de netbeheerders, vertegenwoordigd in Netbeheer Nederland, vanwege de coronapandemie besloten terughoudend te zijn met het afsluiten van consumenten met een betalingsachterstand.

Energietarieven en eenzijdig opzeggen

In 2021 zijn de energieprijzen snel gestegen. Als gevolg hiervan zagen we in 2021 dat energieleveranciers contracten met hun klanten eenzijdig opzegden, tussentijds de tarieven verhoogden of - in het ergste geval - dat energieleveranciers failliet gingen. Voor klanten heeft dit grote impact. Als aangesloten klanten langere tijd geen leveringscontract hebben bij een energieleverancier, zijn we in het uiterste geval genoodzaakt om klanten af te sluiten. Samen met de ACM, politiek en leveranciers willen we de gevolgen voor huishoudens en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Daarnaast vragen de energietarieven om maatregelen om energiearmoede te bestrijden, maar ook versnelling in isolatie- en verduurzamingsmaatregelen. Het (demissionaire) kabinet heeft afgelopen jaar maatregelen genomen en de Europese Unie heeft voor Lidstaten een toolkit met maatregelen gepubliceerd.