Netten beter benutten

Vanaf 2021 hebben we diverse innovaties opgeschaald naar de daadwerkelijke toepassing bij klanten. Het zijn slimme oplossingen die gebruikmaken van de dalmomenten op het energienet. 

Nieuwe tariefmodellen en contractvormen

Het gebruik van het energienet is fundamenteel aan het veranderen. Opwek vindt steeds meer decentraal plaats. Door de opkomst van elektrisch vervoer, elektrificerende industrie en warmtepompen, varieert het gebruik in toenemende mate. Door toenemende volatiliteit ontstaat zowel landelijk als lokaal steeds meer behoefte aan optimalisatie. Als netbeheerder werken we aan nieuwe tariefmodellen en contractvormen om te zorgen dat klanten energie eerst zelf gebruiken of juist dan energie gebruiken als er veel van is. We stimuleren dat op aansluitings-, regionaal en landelijk niveau. 

In 2021 zijn we op een bedrijventerrein in Noord-Holland een pilot gestart om de potentie van een virtueel groepscontract te onderzoeken. Daarbij wordt tussen verschillende bedrijven onderling gebalanceerd om overbelasting op het energienet te voorkomen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van implementatie van tijdgebonden contracten, om bedrijven in gebieden met schaarste aan netcapaciteit alsnog aan te sluiten.

Congestiemanagement

Via congestiemanagement krijgen zakelijke klanten een vergoeding als ze minder elektriciteit verbruiken of terugleveren. De ruimte die daarmee vrijkomt op het net, kunnen wij verdelen onder andere klanten. Daardoor kunnen meer klanten aangesloten worden. In Neerijnen passen we congestiemanagement inmiddels toe. De afdeling Systems Operations zorgt dat de juiste hoeveelheid energie op het juiste moment op de juiste plek is. Het bestuurt de energiestromen over het net, met als doel het net zo optimaal mogelijk te benutten en stabiliteit en continuïteit van energie te borgen.

Dynamisch terugleveren

Met Dynamisch terugleveren stellen klanten hun zon- of windpark zo in dat deze realtime gaat ‘dimmen’ als de netspanning te hoog wordt. Dit maakt het mogelijk extra klanten aan te sluiten bij spanningsknelpunten. In 2021 zijn we pilots gestart waarbij het dimmen ook gebeurt als een kabel of transformator te zwaar belast wordt. Zo kunnen we ook veilig extra klanten aansluiten op plekken waar op piekmomenten te weinig transformator- of kabelcapaciteit is. Verder hebben we het gebruik van de storingsreserve in ons net in 2021 uitgebreid. Hiermee benutten we de reservecapaciteit om meer klanten met teruglevering te kunnen aansluiten.