Regionale Energiestrategieën 1.0

In Nederland wordt in 30 regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld, met als ambitie om in 2030 in totaal 35 TWh aan duurzame opwek op land te realiseren. Het elektriciteitsnet van ons land vormt de ruggengraat van deze gezamenlijke strategieën en de impact voor netbeheerders is groot. De komende tien jaar zullen alle netbeheerders miljarden investeren in uitbreidingen van de infrastructuur en is er veel extra ruimte nodig voor deze infrastructuur. In de RES van onze verzorgingsgebieden werken we als netbeheerder samen met overheden, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en bewoners regionaal gedragen keuzes uit.

Ambities in RES 1.0

Met de besluitvorming over de RES 1.0 in 2021 hebben de RES-regio’s een mijlpaal bereikt op weg naar 2030. De regio’s hebben ambities geformuleerd die optellen tot ruim boven het afgesproken klimaatdoel voor duurzame opwek van elektriciteit op land. De gezamenlijke netbeheerders hebben op basis van analyses in 2021 aangegeven dat het mogelijk lijkt om in 2030 35 TWh opwek op land aan te sluiten op het net. Een verdergaande doelstelling is niet realistisch, gezien de grote opgaven in de sectoren mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving en de grote hoeveelheid werk aan onderhoud de komende jaren.
Het doel van 35 TWh is realiseerbaar als we samen met alle partijen de RES-opgaven concretiseren en uitvoeringsprogramma’s opstellen voor het ruimtelijk inpassen en realiseren van de infrastructuur. Deze programma’s moeten gestroomlijnd zijn met de overige ontwikkelingen in het energiesysteem. De RES 1.0 is geen eindproduct: om de twee jaar zullen de RES-regio’s hun plannen aan de hand van de nieuwste inzichten bijwerken en stappen zetten in de uitvoering.

RES’en in 2022

In 2022 blijft Liander intensief samenwerken met de RES-regio’s, waarbij we ons verder richten op de vertaling van de RES 1.0 naar ruimtelijke ordening en op de ontwikkeling van RES 1.0 naar RES 2.0. Hiermee worden plannen steeds concreter en zorgen we voor steeds meer duidelijkheid over welke uitbreidingen en werkafspraken nodig zijn voor het realiseren van de duurzame ambities van regio’s.