Ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes

We willen het voor klanten aantrekkelijker maken om energie te gebruiken als er veel van beschikbaar is en terug te leveren als er weinig is. Dat kan bijvoorbeeld met oplossingen om het bestaande net beter te benutten, zoals aansluiten op de reservecapaciteit van elektriciteitsstations. Beter benutten kan ook met flexibiliteitsmarkten, congestiemanagement en betere schakelingen tussen verdeelstations. Daarnaast stimuleren we het inrichten van lokale energiemarkten en energy hubs. Die ontsluiten het potentieel van verschillende vormen van duurzame energie, en koppelen de producenten direct aan de afnemers. Energy hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en verminderen de risico’s van netcongestie. Verder willen we het als neutrale marktfacilitator mogelijk maken dat de klant zelf controle heeft over zijn eigen data en wie daarbij kan. Zo kan de klant bijvoorbeeld kiezen om deze te delen met een dienstverlener, die vervolgens op basis van actuele marktprijzen automatisch de thuisbatterij aanstuurt. Dit soort oplossingen maakt het mogelijk netcapaciteit beter te benutten, piekbelasting te voorkomen en een optimaal energiesysteem te ontwerpen.

Stijging van het aantal klanten met duurzame opwek

Jaarlijks sluiten we meer laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op het elektriciteitsnet. Ook producenten van groen gas kloppen steeds vaker bij ons aan voor aansluitingen om duurzaam gas te kunnen invoeden op het aardgasnet. In 2021 zagen we wederom een toename van het aantal geregistreerde aansluitingen met een actieve terugleverinstallatie in ons verzorgingsgebied, van 494.000 naar circa 618.000 (+25%). Dat is 10,6% van het totaal aantal aansluitingen. 

Duurzame ontwikkeling in ons verzorgingsgebied

Opgesteld vermogen zonne-energie

4.734 MW

3.444 MW in 2020

Opgesteld vermogen windenergie

1.756 MW

1.714 MW in 2020

Ingevoede hoeveelheid groen gas

59,2 miljoen m3

54,9 miljoen m3 in 2020

Aantal publieke laadpalen

10.595 

8.459 in 2020

Elektrificatie van mobiliteit

De groei in het elektrificeren van alle personenwagens, openbaar vervoer, bestelauto’s, vrachtwagens zet zich versneld door. In 2021 sloten we 2.136 publieke laadpalen aan (2020: 2.400). Tot en met 2025 neemt de behoefte voor het aansluiten van laadpalen binnen het verzorgingsgebied van Liander naar verwachting toe tot ongeveer 88.000. De energietransitie wordt ook letterlijk zichtbaar op straat. Op veel plaatsen moet de komende jaren de straat open en zullen onder andere meer transformatorhuisjes en laadpalen worden geplaatst. Liander voert samen met marktpartijen op verschillende plekken in het land pilots uit met lantaarnpalen met daarin oplaadpunten voor elektrische auto's. Om de groeiende vraag naar laadinfrastructuur ook op lange termijn te kunnen blijven faciliteren en betaalbaar te houden, pleit Liander voor een gecoördineerde aanpak op nationaal, regionaal en lokaal niveau en een vertaling naar ruimtelijk beleid.