Ontwikkelingen in open netten

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer leveren een belangrijke bijdrage aan de warmtetransitie. De warmtenetten die wij voor onze partners aanleggen, benutten het potentieel van onder andere restwarmte (bijvoorbeeld uit datacenters), biomassa, collectieve warmte- en koudeopslag, warmte uit water en warmte uit de grond. In 2021 zijn wij op verschillende plekken aan het werk geweest om open warmtenetten in Nederlandse gemeenten aan te leggen of verder uit te breiden. Ook hebben we nieuwe samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Een greep uit de lopende projecten en initiatieven:

Didam

Samen met de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei zijn we gestart met de realisatie van een warmtenet voor 222 woningen. De woningen maken in eerste instantie gebruik van een systeem met een collectieve luchtwarmtepomp. Voor piekmomenten en als back-up maakt het systeem gebruik van gasgestookte ketels. 

Zaanstad

In Zaanstad worden flats in de wijk Peldersveld van warmte voorzien via een open warmtenet. In de zomer van 2021 is de aardgasvrije nieuwbouw wijk Gouwpark aangesloten. Ook werd in de zomer van 2021 de hoofdleiding van het warmtenet uitgebreid richting 529 nieuwbouwwoningen in de wijk Oostzijderpark. Tenslotte is in september 2021 de warmteleiding aangelegd voor het toekomstige zwembad De Slag.

Zutphen

In april 2021 is een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie, Alliander en Rijkswaterstaat voor de ontwikkeling van een duurzaam en betaalbaar open modulair warmtenet voor ruim 700 woningen in de wijk Helbergen. Het net zal gebruik gaan maken van thermische energie uit het oppervlaktewater van de IJssel.

Amsterdam Buikslotermeer en Harderwijk

In Amsterdam Buikslotermeer onderzoeken we samen met woningcorporatie De Key de mogelijkheden voor een warmtenet op basis van zogeheten 'riothermie' voor acht flatgebouwen. In Harderwijk loopt het project om in de nieuwe wijk Waterfront ruim 1.000 nieuwe woningen te verwarmen met restwarmte van een rioolzuiveringsinstallatie.