Verduurzaming van de warmtevoorziening

De overgang naar een duurzame warmtevoorziening raakt alle circa 5.000 wijken in de 145 gemeenten in het verzorgingsgebied van Liander. Elke gemeente moest vóór eind 2021 een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Hierin staat wanneer een wijk van het aardgas afgaat en welke alternatieve warmteoplossing wordt gekozen in wijken die voor 2030 in transitie gaan. Liander staat de gemeenten en provincies daarin met kennis en ervaring bij. We hebben oog voor de balans tussen de levensduur van het gasnetwerk, de maatschappelijk investeringen hierin en de toepassingsmogelijkheden.

Proeftuinen

Verschillende Nederlandse gemeenten krijgen een bijdrage van het Rijk om bestaande woningen en gebouwen via een wijkgerichte aanpak ('proeftuinen') aardgasvrij te maken, of ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om aardgasvrij te worden. In ons verzorgingsgebied liggen achttien proeftuinwijken. Deze proeftuinen zijn belangrijk om te leren hoe we samen een bestaande wijk aardgasvrij kunnen maken. De grootste uitdaging is het samen laten komen van collectieve keuzes en timing die passen bij een efficiënt energiesysteem. Daardoor heeft iedereen in de toekomst ook de juiste warmtevoorziening, betaalt niemand te veel, hoeft de straat niet steeds opnieuw open en kunnen we schaarse arbeidscapaciteit efficiënt inzetten. De regie voor de plannen ligt bij de gemeente. Liander zoekt actief samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bewoners, marktpartijen en andere belanghebbenden. We helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening en het proces te organiseren om zo samen een vlotte uitvoering te realiseren.

Toepassing van waterstof

Waterstof gaat deel uitmaken van de energievoorziening. Wanneer en waar dat gaat gebeuren en in welke mate waterstof een plek gaat krijgen in het energiesysteem van de toekomst, is nog onzeker. Vanwege de lange levensduur van de gasnetten moeten we ervoor zorgen dat de keuzes die we maken, inclusief waterstof, toekomstvast zijn. Bij aanpassingen aan het gasnet zorgen we ervoor dat het net ook klaar is voor de komst van waterstof.