Gebeurtenissen na balansdatum

Op 10 januari 2022 heeft Alliander de aandelen van aannemer Stam Heerhugowaard Holding B.V. (Stam) verkocht aan de Van Gelder Groep. Alliander ontvangt in totaal € 21 miljoen, de boekwinst bedraagt circa € 13 miljoen. Ultimo 2021 waren de activa en passiva van Stam al als Aangehouden voor verkoop geclassificeerd in de geconsolideerde balans van Alliander. Alle 137 medewerkers van Stam gaan mee over. Onder Van Gelder kan Stam zich verder ontwikkelen en ontstaan meer schaalvoordelen. De verkoop past in de nieuwe aannemerijstrategie die in 2021 is ingezet.