Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

  

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Noot

Aandelen-kapitaal

Agioreserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening

Hedge- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2020

 

684

671

495

-2

2.123

253

4.224

         

Nettoresultaat 2020

 

-

-

-

-

-

224

224

         

Totaalresultaat 2020

 

-

-

-

-

-

224

224

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

 

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2019

 

-

-

-

-

-

-114

-114

Bestemming resultaat 2019

 

-

-

-

-

139

-139

-

         

Totaal mutaties

 

-

-

-

-

133

-29

104

         

Per 31 december 2020

 

684

671

495

-2

2.256

224

4.328

         

Nettoresultaat 2021

 

-

-

-

-

-

242

242

         

Totaalresultaat 2021

 

-

-

-

-

-

242

242

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

12

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2020

 

-

-

-

-

-

-94

-94

Bestemming resultaat 2020

 

-

-

-

-

130

-130

-

         

Totaal mutaties

 

-

-

-

-

124

18

142

         

Per 31 december 2021

 

684

671

495

-2

2.380

242

4.470