Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

 

2021

2020

Resultaat na belastingen

  

242

 

224

      

Overige elementen totaalresultaat

     

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

     

Mutatie hedge reserve

  

-

 

-

      

Totaalresultaat na belastingen

  

242

 

224

Het totaalresultaat na belastingen is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.