Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

2.530

1

2.531

    

Mutaties 2020

   

Ontvangen dividend

-257

-

-257

Resultaat boekjaar

200

-

200

Uitbreiding aandelenkapitaal

38

-

38

Interne overdracht

-59

-

-59

Overige mutatie1

4

-

4

Totaal

-74

-

-74

    

Boekwaarde per 31 december 2020

2.456

1

2.457

    

Mutaties 2021

   

Ontvangen dividend

-150

-

-150

Resultaat boekjaar

227

-

227

Uitbreiding aandelenkapitaal

137

-

137

Overige mutatie1

-

-

-

Totaal

214

-

214

    

Boekwaarde per 31 december 2021

2.670

1

2.671

  • 1 Ten behoeve van de vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 aangepast.

In 2021 is voor een bedrag van € 150 miljoen (2020: € 257 miljoen) aan dividenden ontvangen van dochteronderneming Liander N.V.

De investering van € 137 miljoen in 2021 heeft betrekking op kapitaalstortingen bij dochterondernemingen van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.