Noot 44 Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

2.482

2.057

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

599

725

Aflossingen

-48

-298

Valuta-omrekenverschillen en overige mutaties

2

-2

Totaal

553

425

   

Boekwaarde per 31 december

3.035

2.482

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Achtergestelde leningen

2,2%

8,4%

8

8

599

49

Onderhandse en groene leningen

1,1%

1,1%

1

-

435

435

Euro Medium Term Notes

1,4%

1,4%

400

-

1.592

1.990

Euro Commercial Paper

0,0%

0,0%

-

-

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

409

8

2.626

2.474

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2021

2020

Minder dan 1 jaar

408

8

Tussen 1 en 2 jaar

125

408

Tussen 2 en 3 jaar

400

125

Tussen 3 en 4 jaar

9

400

Tussen 4 en 5 jaar

299

9

Meer dan 5 jaar

1.794

1.532

   

Boekwaarde per 31 december

3.035

2.482