Noot 58 Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

€ miljoen

2021

2020

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

227

200

   

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

227

200

Het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen bedraagt € 227 miljoen en is daarmee € 27 miljoen hoger dan in 2020. Dit komt met name door een hoger resultaat van de netbeheerder Liander.