Noot 1 Bedrijfscombinaties

Overname Ebatech

Op 31 december 2021 heeft Kenter B.V. een koopovereenkomst ondertekend om per dezelfde datum 100% van de aandelen van Ingenieursbureau Ebatech B.V. (Ebatech) aan te kopen van Vattenfall Warmte N.V. De medewerkers blijven achter bij Vattenfall.

Ebatech is een meetbedrijf en richt zich op elektriciteit en gas meetactiviteiten in de Nederlandse Business-to-Business markt. De onderneming heeft een omzet van € 2 miljoen, iets meer dan 1.000 klanten en circa 5.500 meters in beheer in 2022. Met de aankoop van Ebatech verstevigt Kenter haar positie in de markt van meetbedrijven.

De definitieve overnameprijs van Ebatech is vastgesteld op een reële waarde van € 3 miljoen. Deze bepaling van de reële waarde heeft plaatsgevonden met behulp van kasstromen voor de (middel)lange termijn. 

De overnameprijs is gealloceerd aan de materiële vaste activa (meters) van € 2 miljoen en de handelsvorderingen met een waarde van   € 1 miljoen. Er is geen sprake van betaalde goodwill op deze transactie.

Overname TReNT

Op 8 januari 2020 heeft Alliander Corporate Ventures B.V. (ACV) 100% van de aandelen van zowel Twinning Research Network Twente B.V. als TReNT Infrastructuur B.V. aangekocht van TReNT Holding B.V (tezamen TReNT).

TReNT is een organisatie met 18 medewerkers en heeft in Oost-Nederland een glasvezelnetwerk van ongeveer 2.000 km met daarop aangesloten ongeveer 650 klanten met ruim 2.000 aansluitingen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer € 10 miljoen. Met de aankoop van TReNT heeft Alliander de beschikking gekregen over een eigen telecominfrastructuur in het verzorgingsgebied van Liander in Oost-Nederland. Alliander heeft als beleid om telecominfrastructuur in eigendom te hebben, omdat die van cruciaal belang is voor het veilig bedienen van de elektriciteits- en gasnetten. In een groot deel van het Liander verzorgingsgebied was dat al zo. 

Aankoop aandelen Twinning Research Network Twente B.V. en TReNT Infrastructuur B.V.

De totale overnamesom bedroeg € 64 miljoen, gefinancierd uit eigen beschikbare middelen.

De allocatie van de overnameprijs is in het onderstaand overzicht vermeld:

€ miljoen

Reële waarde per 8 januari 2020

Materiële vaste activa

40

Immateriële vaste activa

14

Handelsvorderingen

2

Totaal activa

56

  

Voorziening latente belastingen

-9

Handelsschulden

-1

Totaal verplichtingen

-10

  

Netto verworven activa

46

  

Cash koopsom

60

Nettoschuld

4

Koopprijs

64

  

Af: netto verworven activa

-46

  

Goodwill

18

Netto verworven activa (€ 46 miljoen)

De verkregen materiële vaste activa van TReNT hebben een waarde van € 40 miljoen en hebben betrekking op de netwerken en
klantaansluitingen. De immateriële vaste activa van € 14 miljoen hebben betrekking op de klantcontracten. De latente
belastingverplichtingen betreffen het verschil tussen de boekhoudkundige en de fiscale waardering van het netwerk, de klantcontracten en de klantbijdrage in de investeringen.

Goodwill (€ 18 miljoen)

De goodwill van € 18 miljoen is voor € 8 miljoen gerelateerd aan de voorziening voor latente belastingverplichtingen. De resterende goodwill wordt hoofdzakelijk verklaard door nieuwe klanten en in beperkte mate door de waarde van het medewerkersbestand. De goodwill is niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.