Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2020

68

  

Effectief interestpercentage 2020

1%

  

Mutaties 2020

 

Herrubricering

2

Terugbetaalde leningen en interest

-6

Oprenting

1

Overige mutaties

1

Totaal

-2

  

Boekwaarde per 31 december 2020

66

  

Effectief interestpercentage 2021

1%

  

Mutaties 2021

 

Herrubricering

-

Terugbetaalde leningen en interest

-3

Oprenting

-

Overige mutaties

1

Bijzondere waardevermindering

-

Verstrekte leningen

2

Vervallen consolidaties

-

Totaal

-

  

Boekwaarde per 31 december 2021

66

  

Langlopend deel overige financiële activa

60

Kortlopend deel overige financiële activa

6

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2021 uit onder andere een langlopende vordering op Meridiam (€ 27 miljoen), een vordering op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg (€ 13 miljoen, waarvan € 6 kortlopend) en een langlopende vordering op EDSN (€ 19 miljoen).