Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

€ miljoen

2021

2020

 

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Boekwaarde per 1 januari

1.824

13

1.837

1.723

14

1.737

       

Ontvangen

149

-

149

175

-

175

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-76

-1

-77

-73

-1

-74

Overig

-3

-

-3

-1

-

-1

       

Boekwaarde per 31 december

1.894

12

1.906

1.824

13

1.837