Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2021

2020

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.268

1.155

Transport- en aansluitdienst gas

453

441

Meetdiensten

188

185

Overige omzet

211

228

   

Totaal

2.120

2.009

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 111 miljoen naar € 2.120 miljoen. De gereguleerde omzet elektriciteit en gas is met € 125 miljoen gestegen. Het hogere aantal aansluitingen voor kleinverbruik leidt tot een hogere omzet van € 9 miljoen waarbij de hogere vastgestelde tarieven zorgen voor een omzetstijging van € 66 miljoen. Bij de grootverbruikers zorgen de hogere getransporteerde volumes voor een omzetstijging van € 9 miljoen en de hogere tarieven voor een stijging van € 33 miljoen. De getransporteerde volumes waren in 2020 lager vanwege de corona-effecten.

De omzet uit meetdiensten stijgt met € 3 miljoen als gevolg van zowel het grotere aantal aansluitingen als de hogere tarieven. De omzet overige producten daalt met € 17 miljoen en bedraagt € 211 miljoen. Deze daling is te wijten aan incidentele opbrengsten in 2020.