Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2021

2020

Amortisatie subsidie

1

1

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten

34

21

Leasebaten uit operationele leases

26

24

   

Totaal

61

46

De overige baten zijn in het boekjaar 2021 uitgekomen op € 61 miljoen (2020: € 46 miljoen). De stijging van de overige baten is voornamelijk het gevolg van de verkoopopbrengst van € 17 miljoen van het belang van 75% van de aandelen in de Duitse entiteit 450connect GmbH.

Verkoop 450connect

Op 31 maart 2021 heeft Alliander AG 58,23% van de aandelen in haar dochteronderneming 450connect GmbH verkocht aan een aantal Duitse energiebedrijven voor een totaalbedrag van € 28 miljoen. In juli 2021 is additioneel nog 16,77% van de aandelen verkocht aan dezelfde partijen tegen € 8 miljoen, waarmee  de verkoop van 75% van de aandelen is gerealiseerd.

 Deze Duitse bedrijven bedienen meer dan de helft van de Duitse energiemarkt. Met deze gedeeltelijke verkoop is in maart 2021 gelijktijdig de licentie voor het 450MHz netwerk verkregen met een looptijd tot 2040. 

 Het transactieresultaat is als volgt (€ miljoen):

Verkoop van 75% van de aandelen van 450connect GmbH (€ miljoen):

  

Reële waarde van de verkoop van 75%

 

36

Reële waarde van het resterende belang van 25%

 

12

  

48

   

Af: Netto activa, goodwill en earn out

  

Netto activa

25

 

Goodwill

3

 

Additionele earn out

10

 
  

38

Resultaat

 

10

Toelichting resterend belang (€ miljoen)

  

Reële waarde van het resterende belang van 25%

 

12

25% van de waarde van de netto activa, goodwill en additionele earn out

 

10

Aandeel in het resultaat

 

2