Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2021

2020

Netverliezen

103

68

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

267

253

Facturatie en inning

29

27

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

224

213

   

Totaal

623

561

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met € 62 miljoen gestegen ten opzichte van 2020 en bedragen € 623 miljoen. De kosten voor netverliezen zijn  € 25 miljoen hoger door stijging van de tarieven waartegen elektriciteit is ingekocht. De kosten voor transportcapaciteit zijn € 14 miljoen gestegen als gevolg van de hogere tarieven van TenneT. De kosten voor inhuur van aannemers en materiaalverbruik zijn € 11 miljoen gestegen doordat in 2021 meer werkzaamheden in het net zijn uitgevoerd.