Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Gebruiksrecht vaste activa

Overig

Totaal

2021

     

Afschrijvingen

6

283

21

151

461

Desinvesteringen

2

23

-

12

37

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

-

      

Totaal 2021

8

306

21

163

498

      

2020

     

Afschrijvingen

6

272

21

135

434

Desinvesteringen

7

17

-

3

27

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

-

      

Totaal 2020

13

289

21

138

461