Noot 28 Financiële lasten

€ miljoen

2021

2020

Leningen van derden

-40

-40

Valuta-omrekeningsverschillen

-11

-16

Overige financiële lasten

-56

-13

   

Totaal

-107

-69

De stijging van de financiële lasten wordt met name veroorzaakt door het boekverlies op de aflossing van de leaseverplichtingen gerelateerd aan een tweetal vroegtijdige beëindigde CBL's. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor kredietfaciliteiten verantwoord.