Samenwerken aan innovatieve oplossingen

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Om die reden werken wij samen met onze belangrijkste partners aan innovatieve oplossingen.

Impact

Vanuit ons innovatieprogramma willen we innovaties en slimme oplossingen realiseren én toepassen die het werk aan en de kosten van de netten verminderen. De digitalisering van energienetten is essentieel voor de energietransitie. Nieuwe business- en marktmodellen en de inzet van duurzame energie leiden tot kennis en data over deze ontwikkelingen. Deze kennis en data vormen intellectueel kapitaal dat positief kan bijdragen aan vraagstukken over energietransitie, grondstoffen en realisatie. De indicatoren voor intellectueel kapitaal verbinden wij met SDG 9 en komen tot uitdrukking door het realiseren van een toekomstbestendige energie-infrastructuur en toepassing van innovatieve technieken, zoals bijvoorbeeld waterstofprojecten voor de bebouwde omgeving als vervanging aardgas.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicator voor intellectueel kapitaal, Samenwerking op gebied van technologie. Nieuwe marktmodellen en platforms dragen bij aan positieve impact op Alliander.

Relatie met risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet-en regelgeving, Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren. Alliander is betrokken en initiator van projecten met lokale bewoners, gemeenten, onderzoeksinstituten en sectorinitiatieven en evalueert met hen de resultaten van projecten.

Geleerde les

Proactief en tijdig organiseren van mensen, materialen en diensten.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Technische en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren. Onze doelstelling is om door toepassing van bewezen innovaties te versnellen en de schaal van toepassingen te vergroten. In samenwerking met partners doen we ervaring op met ontwikkeling van nieuwe technieken en werkwijzen.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2022 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties en windparken wederom sterk gegroeid. In Lochem en Oosterwolde startten we met projecten voor waterstofnetten. In Arnhem ontwikkelden we met Powercrumbs opslag van Groen Gas.

Stakeholderinformatie