Verandervermogen organisatie

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

De mate waarin Alliander en haar medewerkers in staat zijn om tijdig in te spelen en te acteren op de vraagstukken en oplossingen omtrent de energietransitie.

Impact

Door te werken aan een excellente organisatie en onze activiteiten goed af te stemmen realiseren we een grotere uitvoeringskracht en kunnen we een grotere hoeveelheid werk en productie realiseren. De grote maatschappelijke vraag naar aansluitingen en vermogen betekent dat we én sneller én slimmer moeten werken. Desondanks kunnen we niet steeds binnen de termijnen onze afspraken nakomen en ervaren klanten nadelige impact op hun welbevinden en zakendoen. De druk om meer te doen en anders te werken heeft impact op medewerkers ofwel menselijk kapitaal en biedt ook ontwikkelkansen en scholing.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor geproduceerd Kapitaal

Relatie met risico’s

Veranderkracht, Realisatie werkpakket

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op toegang tot energie. Alliander voorziet in aanpassingen en vernieuwingen in haar systemen die toegang voor haar klanten tot energie blijvend mogelijk maken. 

Geleerde les

We zetten breed in op Samen Presteren.

Relatie met strategie

Excellent netbeheer is basis

Onze langetermijndoelstelling

We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alle medewerkers zijn zo veel mogelijk toegerust om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. We investeren in onze medewerkers en werken samen aan vitaal vakmanschap. We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Stakeholderinformatie