Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agio-
reserve

Achter- gestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2014

684

671

496

24

1.212

288

3.375

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

10

-

-

10

Nettoresultaat 1e halfjaar 2014

-

-

-

-

-

156

156

        

Totaalresultaat 1e halfjaar 2014

-

-

-

10

-

156

166

        

Dividend 2013

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2013

-

-

-

-

163

-163

-

        

Per 30 juni 2014

684

671

496

34

1.375

156

3.416

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

8

-

-

8

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-12

-

-12

Nettoresultaat 2e halfjaar 2014

-

-

-

-

-

167

167

        

Per 31 december 2014

684

671

496

42

1.363

323

3.579

        

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

-

-

-

Nettoresultaat 1e halfjaar 2015

-

-

-

-

-

161

161

        

Totaalresultaat 1e halfjaar 2015

-

-

-

-

-

161

161

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Dividend 2014

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2014

-

-

-

-

198

-198

-

        

Per 30 juni 2015

684

671

496

42

1.560

161

3.614

Dividend

Dividend met betrekking tot boekjaar 2014 (€ 124,6 miljoen) is in april 2015 uitgekeerd (€ 0,91 per aandeel).

Eeuwigdurende achtergestelde obligatielening

De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als eigen vermogen, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.