Overzicht totaalresultaat

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

20141

Resultaat na belastingen

 

161

 

156

     

Overige elementen totaalresultaat

    

Elementen die via het resultaat worden afgewikkeld

    

Herwaardering voor verkoop beschikbare activa

 

-

 

10

     

Totaalresultaat

 

161

 

166